Aangifte doen

Wanneer doe je aangifte?

Doe altijd melding bij PersVeilig

Krijg je in je werk te maken met agressie, bedreiging of geweld? Meld dit dan altijd bij PersVeilig. Dat is belangrijk omdat wij de centrale plek zijn om data te verzamelen over agressie en geweld tegen journalisten. Deze data nemen we mee in ons overleg met politie en OM en helpt ons bij het ontwikkelen van trainingen en beleid. Nog te vaak doen journalisten geen melding, omdat ze in beslag worden genomen door de waan van de dag of omdat ze dermate gewend zijn geraakt aan agressie dat ze vinden dat het ‘erbij’ hoort. Wij willen oproepen om wél altijd melding te doen, want alleen dan kunnen we agressie en geweld een halt toeroepen.

Wanneer naar de politie?

Na een incident kun je (naast PersVeilig) ook naar de politie stappen. Je kunt bij de politie een melding doen (dit is iets anders dan een melding bij PersVeilig) of je kunt aangifte doen. Voor welke van de twee opties je kiest, bepaal je in samenspraak met de politie en je werkgever of opdrachtgever. Een handvat voor het doen van aangifte biedt de collectieve norm. Hierin heeft de mediasector een aantal incidenten (lees: strafbare feiten) beschreven waarbij afgesproken is om altijd aangifte te doen wanneer ze zich voordoen. Denk aan bedreiging, fysiek geweld, seksueel geweld, discriminatie, stalken en/of intimidatie en vernieling.

Hogere prioriteit voor journalist

Geef bij een aangifte altijd aan dat je journalist bent. Als journalist heb je dezelfde rechtspositie als werknemers met een publieke taak. En daardoor krijgt je aangifte een hogere prioriteit. Het is van belang dat de aangifte wordt gedaan door de werkgever of opdrachtgever, om de privacy van de journalist te beschermen. 

Informatie over het doen van aangifte vindt u op de website van de politie