Journalisten

Risicoanalyse

Het is een eenvoudig advies, maar toch wordt het lang niet altijd opgevolgd: maak een risicoanalyse voordat je als journalist naar een plek gaat waar je veiligheid in het geding kan komen.
Op die manier kom je voor minder onverwachte verrassingen te staan. Want je weet welke vluchtroutes er zijn, je weet waar je jezelf het beste kunt posteren. En je hebt beschermende middelen bij je. Om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Checklists

PersVeilig heeft verschillende checklists die je helpen bij het maken van deze risicoanalyse. Tijdens de trainingen die we geven aan journalisten en leidinggevenden komen deze checklists en het maken van de risico-analyse uitgebreid aan bod.  

Een goede risicoanalyse beschrijft niet alleen de risico’s en de mogelijke oplossingen, maar ook wie wat doet in geval van een crisis. Wie zorgt ervoor dat een vastgezette oorlogscorrespondent weer op vrije voeten komt? En wie onderhoudt contact met de politie tijdens demonstraties waar mogelijk de stoeptegels door de lucht gaan vliegen?

Aan de slag

Wil je weten wat je zelf kunt doen om je veiligheid als journalist te vergroten of te verbeteren, zowel offline als online. Op deze websites vind je advies en tips.

Het nut van risicoanalyses

Risicoanalyses zijn van belang bij alle situaties waarin journalisten mogelijk in gevaar komen. Of het nu gaat om het verslag doen van natuurrampen of het volgen van een demonstratie. Belangrijk is dat je naast eigen inbreng ook informatie uit andere bronnen gebruikt, zoals kennis van lokale overheden, ministeries en collega-journalisten.

Het maken van risicoanalyses voelt wellicht als doemdenken. Maar in feite erken je de gevaren waaraan journalisten mogelijk bloot komen te staan. Die gevaren erkennen helpt je maatregelen op te stellen voor het geval het echt misgaat. Een risicoanalyse bevat ook maatregelen die journalisten ter plekke kunnen nemen als een situatie uit de hand dreigt te lopen.

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden

Wat het opstellen van risicoanalyses betreft hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Verschillende non-gouvernementele organisaties (NGO’s) verstrekken analyses en stappenplannen die als basis kunnen dienen voor je analyse. Het International News Safety Institute (INSI) en het Committee to Protect Journalists (CPJ) geven regelmatig adviezen uit.