Journalisten

Verzekeringen

Hoe goed voorbereid je ook bent, schade voorkomen lukt niet altijd. Voor die gevallen is het goed verzekeringen af te sluiten. Zodat je in geval van schade niet zelf voor de kosten opdraait. 

De juiste verzekering

In principe is het de werkgever die ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op de juiste manier verzekerd zijn. Volgens het Veiligheidsplan Nederlandse media horen zij ook te zorgen voor beschermende kleding, medicijnen en apparatuur. 

Freelancers zijn wat verzekeringen betreft vaak op zichzelf aangewezen. Als ondernemers moeten zij volgens de inkoopvoorwaarden van uitgeverijen en omroepen zelf voor verzekeringen zorgen. Stuurt een opdrachtgever je naar een gevaarlijke klus of een gevaarlijk gebied? Eis dan dat hij bijdraagt aan de juiste verzekeringen. 

Waar moet je op letten?

Schadeverzekeraars hebben in hun producten vaak een clausule staan die stelt dat ze in het geval van molest niet uitkeren. Onder molest verstaan ze schade die ontstaat in conflictsituaties. 

Bij grote gebeurtenissen, zoals een opstand of burgeroorlog, keren verzekeraars standaard niet uit. Dat mogen ze niet van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf. Bij kleinere gevallen van molest, zoals een rel of opstootje, bepalen ze zelf of ze uitkeren. 

In de praktijk betekent dit dat journalisten die schade oplopen in een conflictsituatie vaak niet gedekt zijn. Bekijk de polisvoorwaarden goed voordat je een verzekering afsluit. Overleg met werkgevers of opdrachtgevers wat zij vergoeden en wat niet.

Verzekeren via de NVJ

Reis je als (foto)journalist naar het buitenland, dan biedt de NVJ een reis- en ongevallenverzekering die specifiek is afgestemd op de risico’s die je loopt. De NVJ biedt ook andere verzekeringen aan, zoals een apparatuurverzekering en particuliere schadeverzekering. 

Kijk voor meer informatie over verzekeringen bij de NVJ.