Aangifte doen

Doodsbedreiging

Een doodsbedreiging heeft een enorme impact op jou en je omgeving. Verschillende (misdaad)journalisten die serieus worden bedreigd, krijgen te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen, dit is het geheel aan regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. In dit stelsel werken OM, politie, bestuurlijke organisaties en inlichten- en veiligheidsdiensten met elkaar samen. Zij overleggen over eventuele maatregelen om journalisten te beveiligen.

Hoge kosten

Het is belangrijk te weten dat de journalist en de werkgever verantwoordelijk zijn voor de kosten die gepaard gaan met de veiligheid. Mocht een journalist onder het Stelsel vallen, dan kost dat veel geld. Een deel van de kosten wordt door de staat gezien als politiekosten, maar de overige kosten zijn (in dit geval) voor de werkgever en die zijn enorm. Zo kunnen er aanpassingen aan de woning van de journalist worden vereist of kan de journalist in een safehouse worden geplaatst. Al die kosten lopen snel op.

Wie is verantwoordelijk? 

Na de moord op Pim Fortuyn is het Stelsel Bewaken en Beveiligen in leven geroepen. Bij Fortuyn was de vraag: wie was nu eigenlijk verantwoordelijk voor zijn veiligheid? Met het nieuwe stelsel is bedacht dat de burgemeester over de openbare orde gaat en de hoofdofficier van justitie over beveiliging van personen. Dat betekent ook dat de burgemeester over de gebouwen gaat van de media en de hoofdofficier over de journalisten. 

Ga niet meteen naar de politie

Elk parket van het Openbaar Ministerie heeft een beleidsmedewerker Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing. 
Mocht je te maken hebben met een doodsbedreiging of een op handen zijnde moordaanslag, dan adviseert het OM om eerst naar deze beleidsmedewerker te gaan. Een melding bij de politie wordt meteen vastgelegd en dat kan onwenselijk zijn.
De beleidsmedewerker bij het OM is geen opsporingsambtenaar en hoeft dus niets vast te leggen. Het team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie legt ook niets vast.

Dreigingsinschatting

Na een melding maakt de informatie-organisatie van de politie een dreigingsinschatting: hoe ernstig is het en hoe groot is de kans dat de dreiging daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Mocht de inschatting zijn dat de dreiging kan worden uitgevoerd, dan kan de journalist ervan uitgaan dat hij of zij lange tijd onder het stelsel Bewaken en Beveiligen zal vallen. 

Bij een concrete doodsdreiging is het cruciaal dat de betrokken werkgever en werknemer geen fouten maken. Zoals: 

  • Naar de politie stappen (dan weet vervolgens iedereen het, omdat dit wordt vastgelegd);
  • De werknemer een paar weken op vakantie sturen (een dergelijke dreiging zal lange tijd duren en niet op korte termijn zijn opgelost);
  • Zelf maatregelen nemen of niet meer over het onderwerp publiceren (zelfcensuur) in de veronderstelling dat de dreiging dan verdwijnt.

Hulp nodig?

Word je met de dood bedreigd en heb je hulp nodig? Doe melding bij PersVeilig en dan nemen we contact met je op.