Aangifte doen

Discriminatie

Van discriminatie is sprake wanneer je anders behandeld wordt vanwege je sekse, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid of – voorkeur. Discriminatie heeft een beledigend karakter. 

Ook binnen de mediasector zelf komen racisme en discriminatie voor. Om dit tegen te gaan, hebben professionals in de sector een meldpunt opgericht. Op deze website is hierover meer informatie te vinden.

Meld een incident

Heb je tijdens het uitvoeren van jouw functie als journalist te maken gekregen met discriminatie, meld dit dan bij PersVeilig. Samen kijken we welke stappen we kunnen zetten. 

Discriminatie online?

Ook discriminatie online is verboden. Zie je discriminerende uitingen op internet? Je meld ze bij het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.