Aangifte doen

Seksueel geweld

Als journalist kun je in bepaalde omstandigheden te maken krijgen met ongewenst lichamelijk contact, bijvoorbeeld wanneer je verslag doet van demonstraties en protestacties. Het kan lastig zijn om te bepalen waar de grens ligt tussen wat wel en niet kan. Ga ervan uit dat alle vormen van betasting, knijpen en andere ontuchtige handelingen onder de noemer aanranding vallen. We spreken dan van seksueel geweld. Ook verkrachting – een nog veel ernstiger strafbaar feit – valt onder deze noemer.

Wanneer aangifte doen?

Twijfel je of je slachtoffer bent van seksueel geweld? Kijk dan hoe we dit als mediasector hebben beschreven in de collectieve norm. Hierin hebben we vastgelegd wanneer sprake is van seksueel geweld. In dat laatste geval wordt altijd aangifte gedaan.

Incident melden

Heb je hulp nodig omdat je te maken hebt gehad met seksueel geweld? Meld je dan bij PersVeilig en we nemen contact met je op.