Aangifte doen

Stalken

Van stalken (belaging) is sprake wanneer je stelselmatig gevolgd of lastiggevallen worden, of anderszins stelselmatig geïntimideerd wordt. Stalkgedrag gaat ook vaak gepaard met bedreiging.

Verzamel bewijsmateriaal

Heb je met stalking te maken, dan is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Denk aan screenshots van appjes of bewaarde voicemails. Op basis van dit materiaal kan stalking worden aangetoond. De politie kan besluiten om op basis van je melding een zogeheten stopgesprek te voeren met de stalker. In veel gevallen stopt de stalking na zo’n gesprek.

Meld een incident

Heb je te maken met stalking in jouw functie als journalist, meld dit dan bij PersVeilig. We kunnen je verder helpen.