Aangifte doen

Vernieling

Vernieling van je persoonlijke eigendommen is in alle gevallen strafbaar. Dit geldt ook voor het beschadigen of onklaar maken van apparatuur waarmee je je werk doet, zoals camera’s en laptops. 

Meld een incident

Zijn er spullen vernield tijdens het uitvoeren van jouw werk, meld dit dan bij PersVeilig. We kunnen je helpen.